dhr.dk

opstemme modtaget2
nedstemme modtaget2
Karma:-1 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (25)

1

1   0

prævalens


Vedr. antallet af syge p?et givet tidspunkt. Prevalensproportionen er den proportion eller andel af undersøgelsespopulationen, der p?et givet tidspunkt har den pågældende sygdom.
Kilde: dhr.dk

2

1   0

specificitet


Et udtryk for testens evne til at klassificere de ikke-syge korrekt; f.eks. specificiteten af postoperative spørgeskema B, som bruges til registrering af postoperative komplikationer, er 0,3, dvs. 30 % af de patienter som ikke havde postoperativ komplikation er registreret som patienter uden komplikationer i registeret, og omvendt, [..]
Kilde: dhr.dk

3

0   0

relativ risiko


Beregner hvor mange gange større den eksponerede gruppes sygdomsrisiko er i forhold til den ikke-eksponerede gruppes. F.eks. hos patienter som har fået ucementeret protese, øger eksponering for NSAIDs risikoen for aseptisk løsning 3 gange i forhold til patienter som ikke var eksponeret for NSAIDs.
Kilde: dhr.dk

4

0   0

odds ratioen


Estimat af den relative risiko hvis sygdommen ikke er hyppig.
Kilde: dhr.dk

5

0   0

incidens


Vedr. hyppigheden af nye sygdomstilfælde. Kan udtrykkes som antal nye sygdomstilfælde, der er kumuleret (opsamlet) gennem en periode (kumuleret incidensproportion), eller som den >hastighed< hvormed nye sygdomstilfælde opstår (incidensrate).
Kilde: dhr.dk

6

0   0

mortalitetsraten


Beregnes som antallet af dødsfald i relation til risikotiden.
Kilde: dhr.dk

7

0   0

confounding


En konkurrerende sygdomsårsag som er skævt fordelt imellem eksponerede og ikke-eksponerede personer. For at en faktor kan være en confounder, skal tre forhold være opfyldt. Faktoren skal være en selvstændig risikofaktor for udvikling af sygdommen (1), der skal være en statistisk association mellem forekomsten af eksponeringen og co [..]
Kilde: dhr.dk

8

0   0

confidence interval


Er udtryk for statistisk præcision af observerede associationsmål, f.eks. Rate eller Hazard ratioen; 95 % confidence interval, betyder at hvis vi gentager dataindsamling og analyser mange gange, vil 95 % confidence intervallet inkludere den rigtige/korrekte værdi af målingerne i 95 % af tilfældene (gange). Confidence interv [..]
Kilde: dhr.dk

9

0   0

p - værdi


Er beregnet i forhold til en specifik hypotese, som regel Nul Hypotesen, som siger at der ikke er sammenhæng mellem eksponering og sygdom; f.eks. Relativ risiko=1. P-værdien skal betragtes som et mål af den relative overensstemmelse mellem Nul Hypotesen og de indsamlede data.
Kilde: dhr.dk

10

0   0

overlevelseskurver


Er kurver eller plot som præsenterer proportionen af patienter, som ikke har oplevet den definerede event (f. eks. død, revision af protese) i forhold til tiden. Kaplan-Meier’s metode er den mest brugte til at præsentere overlevelseskurver.
Kilde: dhr.dk


Log venligst ind for at se alle 25 definitioner