ibog.psykologiensveje.systime.dk

opstemme modtaget94
nedstemme modtaget63
Karma:32 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (482)

1

9   10

hospitalisme


Et begreb, der blev introduceret af den østrigske psykoanalytiker René Spitz (1887-1974) til at beskrive effekterne hos børn af at vokse op i stimuli-fattige institutionsmiljøer uden mulighed for kontakt med faste og stabile omsorgspersoner. Ifølge Spitz var resultatet svær psykisk retardering, standsning af udviklingen, tilbagetrækning fra [..]
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

2

7   4

mediering


Udligning, formidlende processer. Inden for massekommunikationsforskningen betegner begrebet en kommunikation gennem et medie, hvor både budskabet og relationen mellem afsender og modtager kan blive påvirket af mediet.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

3

4   3

deindividualisering


Vedrørende det forhold, at mennesker kan miste eller blive berøvet deres individualitet i en større gruppe eller i en institutionel sammenhæng.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

4

3   2

affektaffladning


Man er ikke i stand til at involvere sig følelsesmæssigt, man har svært ved at føle begejstring, glæde eller sorg.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

5

3   2

ambivert


Personlighed med både ekstroverte og introverte træk.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

6

3   2

forforståelse


Grundbegreb inden for hermeneutikken, der betegner en forudsat forståelse, som man møder de fænomener med, som man skal undersøge.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

7

3   2

homeostase


Biologisk ligevægtstilstand i organismen. Dvs. passende mængder  af næringsstofffer i rigtig balance, passende væskemængde, passende indre temperatur osv. Der opstår dog stadig forstyrrelser af ligevægten. Disse ændringer kan man betegne som behov.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

8

3   2

reproducerbarhed


Graden af overensstemmelse mellem undersøgelsesresultater opnået under forskellige målebetingelser, fx med forskellige måleprincipper, målemetoder, forskere, måleinstrumenter eller under forskellige omgivelsesbetingelser.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

9

3   2

retrospektiv


Tilbageskuende. En undersøgelse, der undersøger forhold tilbage i tiden.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

10

2   2

anal karakter


Ifølge psykoanalytisk teori betegnelse for en person, der på grund af uløste konflikter i den anale fase er præget af stor nærighed, ordenssans og påholdenhed.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk


Log venligst ind for at se alle 482 definitioner