På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord!. Tilføj betydning.

Nyeste betydninger
0   0

stykkalk


Se stykkalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

stykkalk


En af de tre primære størrelseskategorier for brændt kalk, generelt over 12 mm.
Kilde: lhoist.com

0   0

stuk


Form for gips til belægning på vægge, omtales også som puds.
Kilde: lhoist.com

0   0

struktur


I bygge materialeprocesserne danner kalksten, når det bruges som aggregat, skelettet i betonstrukturer. Ved anlægsaktiviteter bruges kalkstensaggregater ved murafdækning og belægningslag for at fo [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

stige


I byggematerialeprocesserne beskriver dette volumenstigningen under opbygningsprocessen for at fremstille autoklaveret porebeton. 
Kilde: lhoist.com

0   0

stabilisere


Ved anlægsaktiviteter reagerer kalk med puzzolanmaterialer for at producere bindemidler, som gradvist hærder ved tilstedeværelsen af vand. Denne funktionalitet bruges til at stabilisere lerholdige [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

ssa


Den specifikke overflade (Specific Surface Area) er den samlede tilgængelige overflade (m²/g). I røggasrensning betegner det kontaktoverfladen for hydratkalk med gasser.
Kilde: lhoist.com

0   0

spildevand


Den endelige udledning fra processer.
Kilde: lhoist.com

0   0

sorbent


Ordet anvendes i visse forbrændingssystemer for de kemiske forbindelser, der tilsættes gassiden af dampgeneratoren for at reducere (sorb)udledningerne. F.eks. bruges kalksten i fluid bed-dampgenerat [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

smeltepunkt


Den temperatur, hvor et fast materiale begynder at blive flydende.
Kilde: lhoist.com

0   0

slurry


Partikler i opslæmning i vand.
Kilde: lhoist.com

0   0

slam


Alle faste eller halvfaste materialer eller flydende affald, der genereres fra et kommunalt, kommercielt eller industrielt spildevandsrensningsanlæg, vandforsyningsbehandlingsanlæg eller luftforuren [..]
Kilde: lhoist.com

1   0

slagger


Slagger er et biprodukt fra fremstillingen af jern og stål og består af oxider fra flusmidlerne, urenheder fra råmaterialerne og uønskede elementer, som oxideres i løbet af processen.
Kilde: lhoist.com

0   0

roterovne


Roterovnen (RK) er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. Roterovnen er et langt, skråt rør, med en længde på omkring 100 meter, der tilføres sten i størrelser fra 50 mm og nogle [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

ringformede skaktovne


Den ringformede skaktovn (ASK) er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. Startende med en lodret skakt er der installeret brændkamre på to niveauer.  Der er enten 4 eller 5 kamre på [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

rense


I stålfremstillingsprocesserne fjerner brændt kalk og brændt dolomit de største urenheder fra jernmalmen, primært silica og aluminia, ved at reagere med dem og danne smelteslagger. De fjerner ogs [..]
Kilde: lhoist.com

1   0

remineralisere


Ved vandrensning eller spildevandsrensning bliver drikkevand, der mangler mineraler (f.eks. opløst Ca++ og HCO3-) remineraliseret ved tilsættelse af brændt kalk. Afhængigt af vandets CO2-balance b [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

re-karbonatisering


Brændt kalk eller brændt dolomit kan omdannes til calsiumkarbonat (kalksten) eller calsium/magnesium kalk (dolomit), fordi de går i forbindelse og hærdes med den kuldioxid, der findes i luften.
Kilde: lhoist.com

0   0

regenerere


I papirindustrien bruges brændt kalk i den kemiske pulpfremstillingsproces til at genindvinde og regenerere Na(OH), som er en reagens, der bruges til at udvinde cellulosefibre fra træet. 
Kilde: lhoist.com

0   0

regenerationsovne med parallelstrømning


PFRK-ovnen (Parallel Flow Regenerative) er en af de mange typer kalkovnsteknologier, som giver en meget høj energieffektivitet. Denne ovnteknologi består af 2 eller 3 skakte, der er indbyrdes forbun [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

reaktivitet


Det er et mål for den hastighed, hvormed brændt kalk eller brændt dolomit reagerer med vand. 'Moderat', 'middel' og 'lav' reaktivitet bruges som brede klassificeringe [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

raffinering


Fjernelse af urenheder generelt, og i kalkfremstillingsprocessen bruges ordet også om formaling, hydrering eller fremstilling af opslæmmet brændt kalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

pv


Porevolumen (PV) (cm³/g) giver det direkte mål for tilgængeligheden af specifik overflade (SSA).
Kilde: lhoist.com

0   0

puzzolan


Bruges til at beskrive en reaktion af materialer (puzzolanmaterialer), der indeholder reaktivt silica og alumina og som bruger calciumhydroxid til at danne hydrerede calciumsilikater, til en hård mas [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

pudsemørtel


Holdbart lag af brændt kalk og aggregat, der giver en beskyttende belægning på en bygnings vægge.
Kilde: lhoist.com

0   0

pcc


Udfældet calciumcarbonat (PCC) fremstilles via en række kontrollerede kemiske reaktioner. Ulæsket brændt kalk blandes normalt med vand, så der dannes en opslæmning/slurry, hvortil der tilsættes [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

ovne


Industrielle teknologier anvendt i  brændt kalkindustrien til at fjerne CO2 fra karbonaterne, til at sintre dolomitiske sten eller til at tørre industrielle mineraler. Mange forskellige typer tekno [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

opløselighed


Opløseligheden (S) af en blanding er den maksimale mængde af den pågældende blanding, som kan opløses i én liter vand (i mg/l).
Kilde: lhoist.com

0   0

neutralisere


I landbrugsprocesser reducerer Lhoist-produkter jordens surhed for at forbedre tilgængeligheden af plantenæringsstoffer, for at øge den biologiske aktivitet og for at forbedre jordstrukturen. I rø [..]
Kilde: lhoist.com

1   0

nære


I landbrugsprocesser er calcium og magnesium også afgørende elementer til dyrefoder. 
Kilde: lhoist.com

0   0

mørtel


En blanding af et eller flere uorganiske eller organiske bindemidler, aggregater, fyldstoffer, tilsætningsstoffer og/eller tilslagsmaterialer.
Kilde: lhoist.com

0   0

magnesiumkalksten


En kalksten, der indeholder betydelige mængder magnesium, mindst 90 % calcit og ikke mere end 10 % dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

lysbueovn


En ovn, der raffinerer jern og skrot til stål ved hjælp af grafitelektroder. Den lysbue, der går mellem elektroderne og metalmassen, skaber en intens varme, som smelter massen. Legeringsstoffer kan [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

loss on ignition


Tab af vægt under temperaturpåvirkning, anvendes til at bestemme det bindende H2O og resterende CO2.
Kilde: lhoist.com

0   0

letbrændt kalk


Kalk med en høj reaktivitet.
Kilde: lhoist.com

0   0

læsket brændt kalk


Hydratkalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

koncentration


Angiver mængden af et aktivt stof i en blanding.
Kilde: lhoist.com

0   0

kompaktering


Reduktion af bruttorumfanget af jord eller aggregat ved anvendelse af energi som f.eks. tromling og stampning. 
Kilde: lhoist.com

0   0

koagulere


Til vandrensning eller spildevandsbehandling kan fine, opslæmmede faste stoffer i vand agglomereres og fjernes ved koagulering og flokkulering med stoffer som f.eks. brændt kalk, FeCl3 og polymerer.
Kilde: lhoist.com

0   0

kit


Fortynder en blanding af kalk (calciumhydroxid) i vand, hvilket bruges til produktion af kalkspartel, puds, mørtel...
Kilde: lhoist.com

Side:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10