På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord!. Tilføj betydning.

Nyeste betydninger
0   0

Flusmiddel


I glasprocesserne reducerer det smeltepunktet for kvartssandet (som supplement til andre flusmidler som f.eks. Na2O), hvilket sparer energi i industrielle glasovne. I stålfremstillingsprocesserne red [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Flokkuleringsmiddel


Flokkulering er en proces, hvor et opløst stof kommer ud af opløsningen i form af sammenkittede partikler eller flager. Flokkulering og sedimentering er meget anvendt i rensning af drikkevand samt s [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Eksoterme processer


Kvalificerer en kemisk reaktion, der genererer varme.
Kilde: lhoist.com

0   0

Dolomitisk kalksten


Metalkvalitetskalksten indeholder forskellige andele af magnesiumcarbonat.
Kilde: lhoist.com

0   0

Dolomit


CaCO3MgCO3, calciummagnesiumcarbonat, dolomitisk kalksten, magnesiumkalksten, dolosten.
Kilde: lhoist.com

0   0

Desinficere


I landbrugsprocesser anvendes Lhoists calciumoxid- eller hydratprodukter til at ødelægge patogener, bakterier og virusser dér, hvor dyrene opholder sig, takket være deres høje pH-værdier. I slam [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Deponeringsplads


En bortskaffelsesfacilitet, hvor affald placeres i eller på jorden.
Kilde: lhoist.com

0   0

Coatingpigment


Pigment til belægning af papir, leveres normalt som slurry. Blanding af meget lyse, rene partikler som f.eks. pulveriseret kalksten eller kaolin.
Kilde: lhoist.com

0   0

Calciumkarbonat


CaCO3 et mineral, der er almindligt forekommende på jorden. Lhoist vælger de reneste forekomster, der egner sig til en lang række anvendelser.
Kilde: lhoist.com

0   0

Bundfælde


Ved vandrensning eller spildevandsrensning er tungmetaller mindre opløselige i vand i bestemte pH-intervaller, hvor de danner bundfald. Andre ioner som f.eks. sulfater, fosfater eller fluorider kan o [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Brændt dolomit


CaO.MgO, calciummagnesiumoxid, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

BOF – konverter


Basic Oxygen Furnace, teknologi, der anvendes i strålfremstillingsprocessen til at omdanne råjern til stål ved at fjerne kulstof og urenheder.
Kilde: lhoist.com

0   0

Blødgøre


Ved vandrensning eller spildevandsrensning indeholder hårdt vand høje niveauer af opløselige bikarbonater HCO3-. Blødgøring med tilsætning af brændt kalk omfatter deres udfældning i form af uo [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Blege


I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3). PCC tilsættes som fyldstof til cellulosefibre for at øge papirets [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Bindemiddel


I byggeprocesserne reagerer brændt kalk enten med CO2 eller med silica fra sand for at danne calciumkarbonat eller hydreret calciumsilikat for at give en stærk og holdbar  binding.  Brændt kalk r [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Beskytte


Som en ildfast komponent er brændt dolomit et meget stabilt ildfast materiale karakteriseret ved dets høje smeltepunkt (2400° C) og giver derfor en god modstandsdygtighed over for meget høje tempe [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Berigelse


I slambehandlingen beriger Lhoist-produkter slam med calcium og magnesium, hvilket er ønskværdigt til landbrugsformål.
Kilde: lhoist.com

0   0

Belægning


I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3). PCC anvendes som et coatingpigment for at færdiggøre papirets over [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Aggregater


Et granuleret materiale, der bruges i byggeriet. De mest almindelige naturlige aggregater af mineralsk oprindelse er sand, grus og knust sten. (< 95 % CaCO3).
Kilde: lhoist.com

0   0

Afvanding


En proces, der fjerner vand.
Kilde: lhoist.com

0   0

Afsvovling


Fjernelse af svovl i stålfremstillingsprocessen eller røggasbehandlingen.
Kilde: lhoist.com

0   0

Adsorbere


I røggasbehandlingsprocesserne er denne indfangning en kemisk syre-base-neutralisering, der producerer salte som f.eks. CaCl2, CaSO4 eller CaF2.
Kilde: lhoist.com

0   1

Absorbere


I røggasbehandlingsprocesserne indfanger hydratkalk syreholdige skadelige stoffer fra røggasserne (HCl, SO2, SO3, HF) ved absorption. 
Kilde: lhoist.com

0   0

AAC


Aerated Autoclave Concrete, anvendt ved bygning, også ofte kaldet porebeton eller gasbeton.
Kilde: lhoist.com

1   0

NYT NYT NYT


Klubtøj
Kilde: shotokan.dk

0   0

zuki


stød
Kilde: shotokan.dk

0   0

zenkutzu dachi


stilling, 60 % af vægten på forreste ben, 40 % på bagerste
Kilde: shotokan.dk

0   0

zenchen


fremad, forlæns
Kilde: shotokan.dk

0   0

zazen


meditation
Kilde: shotokan.dk

0   0

zanshin


at være parat
Kilde: shotokan.dk

0   0

yoko geri keage


keage til siden
Kilde: shotokan.dk

0   0

yoko geri


spark til siden
Kilde: shotokan.dk

0   0

yoko


siden ( til siden )
Kilde: shotokan.dk

0   0

yame


stop
Kilde: shotokan.dk

0   0

waza


teknik
Kilde: shotokan.dk

0   0

ushiro geri


spark bagud
Kilde: shotokan.dk

0   0

ushiro


bagved, bagud
Kilde: shotokan.dk

0   0

uraken uchi


slag med uraken
Kilde: shotokan.dk

0   0

uraken


bagsiden ( oversiden ) af den knyttede hånd
Kilde: shotokan.dk

0   0

uke


parade
Kilde: shotokan.dk

Side:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10