På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord!. Tilføj betydning.

Nyeste betydninger
0   0

hydreret brændt dolomit


Ca(OH)2Mg(OH)2, calcium og magnesiumtetrahydroxid fås, når brændt dolomit blandes med vand under tryk og temperatur. Jf. type S.
Kilde: lhoist.com

0   0

hydraulisk kalk


En kemisk uren form for re-karbonatiseret kalk med hydrauliske egenskaber af varierende omfang. De hydrauliske egenskaber genereres af betydelige mængder silica, alumina og normalt en vis del jern, k [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

hydratkalk


Ca(OH)2, calciumhydroxid. Fås, når calciumoxid blandes eller 'læskes' med vand. Kaldes også læsket kalk. Jf. type N.
Kilde: lhoist.com

0   0

højovn


Teknologi anvendt i stålfremstillingsprocessen for at reducere jernoxid i metallisk jern (også kaldet råjern) og for at fjerne urenheder fra jernmalmen.
Kilde: lhoist.com

0   0

halvhydreret brændt dolomit


Ca(OH)2.MgO, calciummagnesium(di)hydroxidoxid, halvlæsket brændt dolomit, hydreret brændt dolomit, læsket brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

halvbrændt dolomit


CaCO3.MgO, calciummagnesiumkarbonatoxid, kalcineret dolomit, halvkalcineret dolomit, calciummagnesiumkarbonatoxid, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

hærde


Hærdning svarer til en hændelse, hvor en struktur ved tørring eller en kemisk reaktion bliver styrket. F.eks. tørring af jord, re-karbonatisering med CO2, reaktionen af silica og calcium, der før [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

grovkornet brændt kalk


En af de tre primære størrelseskategorier for brændt kalk, generelt fra 2 til 12 mm.
Kilde: lhoist.com

0   0

gøde


I landbrugsprocesser er calcium og magnesium vigtige plantenæringsstoffer.
Kilde: lhoist.com

0   0

gips


Det almindelige navn for mineralet bestående primært af fuldt hydreret calciumsulfat, CaSO4 x 2H2O eller calciumsulfatdihydrat. Gips findes naturligt i mange områder og fremstilles gennem visse FGD [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

gcc


Ground Calcium Carbonate. GCC fremstilles ved at knuse og formale en karbonatbjergart, typisk kalksten, kridt eller marmor. 
Kilde: lhoist.com

0   0

fyldstof


Fint formalet kalksten eller dolomit. Bruges f.eks. som fyldstof i asfalt, plastik, maling og papir. Et stof, der tilsættes til et system eller produkt for at øge volumen, vægt, viskositet, opacite [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

fylde op


Det at fylde tom plads op for at forbedre planheden, f.eks. opfyldning ved jordarbejde.
Kilde: lhoist.com

0   0

forsuring


Reduktion af pH-værdien for jord, vandveje og søer.
Kilde: lhoist.com

0   0

formaling


Proces for størrelsesreduktion, generelt ned til under 100 µm.
Kilde: lhoist.com

1   0

formaling


Proces for kornstørrelsesreduktion, generelt ned til 2/3 mm.
Kilde: lhoist.com

0   0

flusmiddel


I glasprocesserne reducerer det smeltepunktet for kvartssandet (som supplement til andre flusmidler som f.eks. Na2O), hvilket sparer energi i industrielle glasovne. I stålfremstillingsprocesserne red [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

flokkuleringsmiddel


Flokkulering er en proces, hvor et opløst stof kommer ud af opløsningen i form af sammenkittede partikler eller flager. Flokkulering og sedimentering er meget anvendt i rensning af drikkevand samt s [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

eksoterme processer


Kvalificerer en kemisk reaktion, der genererer varme.
Kilde: lhoist.com

0   0

dolomitisk kalksten


Metalkvalitetskalksten indeholder forskellige andele af magnesiumcarbonat.
Kilde: lhoist.com

0   0

dolomit


CaCO3MgCO3, calciummagnesiumcarbonat, dolomitisk kalksten, magnesiumkalksten, dolosten.
Kilde: lhoist.com

0   0

desinficere


I landbrugsprocesser anvendes Lhoists calciumoxid- eller hydratprodukter til at ødelægge patogener, bakterier og virusser dér, hvor dyrene opholder sig, takket være deres høje pH-værdier. I slam [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

deponeringsplads


En bortskaffelsesfacilitet, hvor affald placeres i eller på jorden.
Kilde: lhoist.com

0   0

coatingpigment


Pigment til belægning af papir, leveres normalt som slurry. Blanding af meget lyse, rene partikler som f.eks. pulveriseret kalksten eller kaolin.
Kilde: lhoist.com

0   0

calciumkarbonat


CaCO3 et mineral, der er almindligt forekommende på jorden. Lhoist vælger de reneste forekomster, der egner sig til en lang række anvendelser.
Kilde: lhoist.com

0   0

bundfælde


Ved vandrensning eller spildevandsrensning er tungmetaller mindre opløselige i vand i bestemte pH-intervaller, hvor de danner bundfald. Andre ioner som f.eks. sulfater, fosfater eller fluorider kan o [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

brændt dolomit


CaO.MgO, calciummagnesiumoxid, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

bof – konverter


Basic Oxygen Furnace, teknologi, der anvendes i strålfremstillingsprocessen til at omdanne råjern til stål ved at fjerne kulstof og urenheder.
Kilde: lhoist.com

0   0

blødgøre


Ved vandrensning eller spildevandsrensning indeholder hårdt vand høje niveauer af opløselige bikarbonater HCO3-. Blødgøring med tilsætning af brændt kalk omfatter deres udfældning i form af uo [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

blege


I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3). PCC tilsættes som fyldstof til cellulosefibre for at øge papirets [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

bindemiddel


I byggeprocesserne reagerer brændt kalk enten med CO2 eller med silica fra sand for at danne calciumkarbonat eller hydreret calciumsilikat for at give en stærk og holdbar  binding.  Brændt kalk r [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

beskytte


Som en ildfast komponent er brændt dolomit et meget stabilt ildfast materiale karakteriseret ved dets høje smeltepunkt (2400° C) og giver derfor en god modstandsdygtighed over for meget høje tempe [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

berigelse


I slambehandlingen beriger Lhoist-produkter slam med calcium og magnesium, hvilket er ønskværdigt til landbrugsformål.
Kilde: lhoist.com

0   0

belægning


I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3). PCC anvendes som et coatingpigment for at færdiggøre papirets over [..]
Kilde: lhoist.com

Side:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10